Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2014

youwannafight
Jestem tak wzruszona, że chyba za chwile po prostu rozpadnę sie na cząstki mniejsze niż te, 
które uznano w świecie naukowców za najmniejsze.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromnaciol naciol viacytaty cytaty
youwannafight
9247 54d0
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viacytaty cytaty
youwannafight
2887 cb1d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaCuukierek Cuukierek
youwannafight
nie spierdolę tego roku.
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaCuukierek Cuukierek
youwannafight
0542 1af5
Reposted fromallnight allnight viaspaczonko spaczonko
youwannafight
       
Reposted fromilovemovies ilovemovies viaspaczonko spaczonko
youwannafight
4564 c3b8
Reposted fromkrzysk krzysk viaspaczonko spaczonko
6701 7df3
Reposted fromdepresia-mea depresia-mea viaspaczonko spaczonko
youwannafight
3438 9c6d
youwannafight
2595 6b5b
youwannafight
3765 fd91
youwannafight
8477 45ad
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viacytaty cytaty
youwannafight

January 07 2014

0091 5fa0
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaspaczonko spaczonko
0089 be09
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaspaczonko spaczonko
youwannafight
    - Czasem leżę w trawie i wcale mnie nie widać - mruknął Osiołek. - I świat jest taki ładny!
A potem ktoś przychodzi i pyta: 'Jak się dziś czujesz?' I zaraz okazuje się, że okropnie.

     
— ''Kubuś Puchatek''
Reposted frompiepszoty piepszoty viaspaczonko spaczonko
youwannafight
5613 249a 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viaspaczonko spaczonko
youwannafight
Czy kiedykolwiek płakaliście bez powodu? Z samej bezsilności?
— tumblr
Reposted fromodmienna odmienna viaspaczonko spaczonko
youwannafight
    Są ta­kie oczy, nie poz­na pan po nich, że płakały. Wys­tar­czy je otrzeć. A są ta­kie, że płacz długo w nich stoi, na­wet gdy daw­no płakały.
     
— Wiesław Myśliwski
Reposted frompiepszoty piepszoty vialaj laj
8269 0788

ruinedchildhood:

well someone had to address this

Reposted fromRoarieluz Roarieluz vialaj laj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl